Stretnutie po 50 rokoch - ZŠ Kopčany

03.09.2014 09:16

Pridané nové fotografie - šerpy a kokardy.  Fotogaléria